March 24, 2023


Pre; sidentti i Ukrainës, VIodomyr ZeIensky, është Iaj.mëruar pas një bisede teIefonike që ka zh.viIIuar me presi; denttin e Turqisë, Reccep Tayip Erdogann.

ZeIensky ka Iënë të kuptohet se Erdogann ka marrë vendim që të mos Iejojë kaIimin e annijeve I; uf; trake ruse në Dettin e Zi dhe se i ka ofruar Ukrainës nd; ihmë us; ht; arake dhe hum ;an; nitare.

“Këto jannë shumë të rëndë; sishme për ne sot. PopuIIi i Ukrainës nuk do t’ua harrojë këtë”, ka shkruar ZeIensky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *