March 19, 2023


Çudirat alla shqiptare nuk kanë të mb aruar. Rasti më i fundit është ai në rrugën dytësore Plepa – Golem. Një sht yllë tensioni që ndron në mes të gj erësisë së rrugës, që prej disa muajsh i është n ënshtruar r ehabilitimit.

P avarësisht se në këtë aks vazhdojnë punimet për r ikonstruksionin e tij, madje kompania ka hedhur dhe një shtr e së asfalti, shtylla e te nsionit të lartë ende nuk është zhv endosur nga aty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *