March 27, 2023


Një ng ajrje e p azakontë ka ndodhur në Torino, Itali.
Një grua ka li ndur në një pikë ka rburanti dhe për të kujtuar ngjarjen gruaja e ka qu ajtur va jzën “Fi a m ma”(Fl a ka)

Sapo I plasën ujërat, gruaja hipi në makinë me burrin dhe vjehrrën për të shkuar në sp i tal, por nuk pati kohë sepse foshnja nx itonte të lindte dhe kështu në Rivara, në pikën e ka rburantit, gruaja është d ashur të nd alojë dhe ka li ndur në vend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *