June 8, 2023


Vetëm pak ditë më parë një çm enduri e vërtetë dhe e padëgjuar askund në botën e qytetëruar, ndodhi në Jalë, ku një çift të f ejuarish, 31-vjeçari Agustin Sefa dhe 25-vjeçarja Era Gj, u g oditën nga një gomone gjatë kohës që po qëndronin në çadrën e tyre në punë të vet. Vjaza nuk pati d ëmtime se rioze por Agustini u desh të op erohej dy herë për shk ak të gjendjes së tij tepër të r ëndë.

Por fa tmirësisht një lajm i mirë vjen nga Agustini i cili duket se më në fund ka dalë nga rr eziku. Ka qenë e f ejuara e tij që ka bërë një postim në rrjetet sociale duke fa lënderuar Z otin për mu ndësinë e dytë që u dha për të je tuar edhe një herë jetën e për të dashur pë rsëri njëri-tjetrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *