March 19, 2023


Mo deratorja e mirënjohur sonila Meço ka tr azuar ujrat në rrjet vetëm me publikim e një foto në In staStory. Mo deratorja ka publikuar një foto në të cilën lexohet:

Ndryshimi po të telefonon. Ajo e ka sh oqëruar foton me em ojin me fytyra me ze mra dhe duket shumë e lu mtur për këtë f ak. Por duke lënë të fsh ehta de tajet, al udimet e shumta kanë nisur. A ka lidhje ky ndryshim me j etën p eronale të Sonila Meços apo me ka rrierën? Na mbetet të pr e s im.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *