June 8, 2023


Kryeministri Edi Rama së bashku me zëvendës kryeministren Belinda Balluku ishin në k antierin e Portit të ri të Vlorës.

Zëvendësministrja Balluku bëri me dije se k antieri do të jetë gati në te tor, ndërsa projekti pritet të re alizohet brenda 36 muajsh.

Kryeministri Rama teksa përmendi an ët pozitive të këtij projekti u nd al edhe te p rodhimi i en ergjisë. Sipas tij, do të vijë dita kur përveç çmimit të la rtë, do të ketë edhe m ungesë të en ergjisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *