March 19, 2023


Vucic sot u paraqit me nje kerkese sa te vecante por edhe te cuditshme per op inionin e gjere per Kosoven, ne po mbesim pe ng i takimeve pa re zultate. Une kerkoj dike qe di se si zhv illohet di alogu shteteror ku mund ti shohim re zultatet dhe frytet e tij.

Une e kam kr itikuar Thacin por nuk kam kerkuar qe Ha ga ta b urgoste. Kerkesat e mia ishin ek splicite qe Thaci ishte me el astik ne pr ocesin e dialogut, mua tash sme mbetet tjeter veq se te kerkoj qe Rama te merr pe rsiper dialogun me Kosoven, po ndodhi kjo jam i bi ndur se brenda javesh do kishim dokumentin pe rfundimtar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *