March 19, 2023


Ballkani javën e ardhshme do të përfshihet nga një valë e nxehti Sa ha ri a ne, çka do të bëjë që të kemi temperatura të larta në të gjithë rajonin.

Sa i pë rket Shqipërisë java e ardhshme do të sj e llë te mperatura që do të arr i j në deri në 30 gr a dë.

Nd ërkohë gja të ditës së m ërkurë pritet që të kemi shtim të vr anësirave të cilat do të sjellin dhe re sh j e lo ka le shiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *