June 7, 2023


T eoricieni Alfred Cako ka dalë me një p aralajmërim të fr ikshëm për të gjithë personat që janë va ksinuar me va ksinat an ti co vid. “Te ç’p u arit do rr allohen, do mb eten fa rmacive dhe kane vetem nje m undesi r ekuperimi: te ct oksifikohen!”, shkruan Cako.

Postimi i Cakos
Shume njerez te cpuar dy apo tre here po se muren rende ose po ikin nga kjo bote prej dhu rates se “shtr iges se Borebardhes”, Manastirliut, Komitetit te Leshit dhe na ltgjatesise se tij mashtrues (gjo ja si r ealisht i cpuar, sa per te bindur delet qe te shkonin tek ka sa p i).

Shishkat e helmit te gj arprit c o b ra& Re d Cr a i t dhe me taleve te renda ju shkruanin: “Ne nuk japim ga ranci per je tet tuaja!” Por idiotet dhe in telektualet na i ve te lidhur me boten ma terjale, te ve ndosur para nje te sti in teligjence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *