March 24, 2023


Ministrja e Shë ndetësisë Ogerta Manastirliu publikoi sot vendimin e fundit të qe verisë në lidhje me dhu rimin e gj akut për fëmijët ta lasemikë në vend.

Manastirliu tha se obj ekt i vendimit janë punonjësit e ad ministratës, të cilët dhu rojnë vullnetarisht gjak. Sipas vendimit, pritet që të caktohet një kalendar i p osaçëm për këta punonjës, të cilët do të shp ërblehen për dh urimin e bërë.

Sipas saj, çdokush që dhuron gj ak nga administrata publike do ta marrë dy ditë pushim (ende nuk dihet dy ditë pushim në muaj apo vit) të pa guar nga shteti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *