March 22, 2023


Lo ja ne Egje po t ensionohet serish. Mediat greke kane bere nje an alize te fo rces us htarake te Greqise pe rballe Turqise pasi Athina u f uqizua me fu rnizimet e reja nga Franca me av ionet lu ftarak Ra fa le dhe fr egatat moderne.

Me levizjet e fundit se vl eresohet se Greqia jo vetem qe do te kete nje mbr ojtje te pl o te te k ufijve te saj nga cdo ke rcenim i j ashtem por ne te njejten kohe do ti jape vendit tone ka rakteristiken e nje s uperfuqie ra jonale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *