March 20, 2023


Mirupafshim Shqipëri, unë po iki: Po lë familjen, shokët dhe shoqet, nuk do të kthehem kurr…

Le të di gjen ata që duan ty në zj arr. Mirupafshim Shqipëri e Gjergj Kastriot Sk ënderbeut! Lu ftuam kaq vite për ty dhe në fund të shesim me p olitikë.

Mirupafshim Shqipëri se dhe po të rri nuk kam me kë. Vendi po bo/shatiset çdo ditë dhe ata që janë aty janë thjesht f izikisht se me mendje janë la rg nga ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *