March 19, 2023


Ish-deputeti Lefter Maliqi thotë se do të ka ndidojë për kryetar të një bashkie në qa rkun e Beratit, nën s iglën e opozitës së bashkuar. Duke komentuar nga një studio televizive me su perlativa r ikthimin e Ilir Metës në p olitikën ak tive, Maliqi tha se “binomi i f uqishëm Berisha-Meta”, kanë 7 f ishin e en ergjisë së kryeministrit Edi Rama.

“Bashkimi i këtij b inomi të fuqishëm, Sali Berisha mosha 78-vjeç me energji d yfishin e Ramës dhe Ilir Meta me en ergji 5-f i sh i n e Ramës, do të thotë 7-fishin e en ergjisë. Ilir Meta ka tre ditë që ka ar dh u r në k r ye të Partisë së Lirisë, dhe di të them që nga m ëngjesi në darkë nuk pu shon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *