March 22, 2023


Ilir Vrenozi eshte nje nga p ersonazhet me te njohur ne rrj etet so ciale. Ai cdo gje e shpreh hapur dhe pa d orashka e me shumti komenton zhv illimet po litike ne vend.

Mirepo s efundmi ka kerkuar ndihmen e shqiptareve. Babai i tij eshte i s emure dhe Iliri kerkon nje kr evat te levizshem i cili eshte i pe rshtatshem per s emundjen e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *