March 27, 2023


Ata që kanë pasur të paktën një kontakt, e dinë mirë që Anila Beko, apo siç të gjithë e njohim, ba shkëshortja e Ardit Gjebreas, të bën me njëherë për vet

Ndonëse r efuzon pr otagonizmin, ba shkëshortja e moderatorit të njohur nuk e shm a ng dot pl otësisht, ndërsa la kohet shp esh në media, jo vetëm për m artesën, por edhe për mbë shtetjen e madhe që i ka dhënë gj atë viteve ar tistit të f amshëm.

E sj ellshme, da shamirëse, e çiltër dhe plot p ozitivitet, Anila është ndër të p aktët njerëz që të mbushin me shpr e së me besim dhe të bëjnë të me ndosh se bota është e bukur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *