March 19, 2023


Qindra shqiptarë apo të huaj, që sapo kanë zbritur nga avioni janë duke pritur në radhë për vu losjen e pasaportës. Bu rime bëjnë me dije se punojnë vetëm 5 sp ortele, por me vetëm një of icer p olicie dhe vulosja po ecën shumë ng adalë.

Siç shihet edhe nga fotoja e mëposhtme është mbushur i gjithë ho lli i mb ërritjeve. Qytetari, i cili ka dërguar foton an kohet për një j okorrektësi të ef ektivëve të po licisë në sp ortel.

Qytetari shkruan: Jan 5 sp ortele me nga 1 op erator. Nderkoh njeri op erator del nga sporteli per te pir kafen. FLm, an onim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *