March 18, 2023


Lidhur me këtë, edhe kryeministri Kurti, ka dalur në teren për t’u informuar dhe m arrë vendimet e ne’vojsh me, që një gjë e tillë mos të lejohet.

Kurti ka vizituar fabrikën e vajit në Gjilan, ku është informuar nga pronarët për gj end jen në këtë fabrikë dhe kapacitetet e saj për furnizim të tregut vendor, pa pasur nevojë për rritjë të çmimit të këtij produkti.

Derisa në Kosovë është duke vazhduar rritja e çmimit të vajit, në Gjermani, nuk po ndodhë një gjë e tillë.siguruar pamje nga një mërgimtar, të çmimit aktual të një litre vaji në Gjermani. Çmimi atje nuk ka ndryshuar, vazhdon të jetë i njëjti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *