June 7, 2023


Kryeministri Edi Rama tha se rritja e çmimeve në vend është shkaktuar nga p ushtimi rus në Ukrainë.
Rama tha se edhe Gjermania po p ërjeton kr i zë. Ai mori shembullin e rr itjes së çmimit të va j i t, ku tha se atje nuk merr dot sa të duash.

“Flasim për vajin, sot në Gjermani nuk shkon dot su permarket të blesh sa të duash vaj. Shkoni blijeni dhe ma tregoni, është fa kt dhe kjo po shtrihet kudo. Është problem fu rnizimesh dhe re zervash. Gjermania po p ërgatit planin për të fi lluar ndë rprerjet e fu rnizimit me ga z”, tha Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *