March 28, 2023


Gjatë një transmetimi live në televizion mund të ndodhin shumë gjëra të s ikletshme për një gazetar dhe gazmore. Së fundmi, gjatë edicionit in formativ në “Ne ws24”, gazetarit Edvin Peci pastruesja i është bërë pjesë e studios duke mos e ditur që ai ishte në tr ansmetim.

Teksa Peci nisi ra portimin pastruesja kaloi mbrapa tij me fsh esën në duar. Ga zetari vijoji tr ansmetimin në mënyrë pr ofesionale duke u sjellë sikur asgjë nuk kishte ndodhur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *