March 24, 2023


Ditën e sotme pu blikuam një v ideo ku një person i as htuquajtur “pronar” i një plazhi në Golem kë rcëntonte hapur me fjalë banale një pushues që kishte vendosur çadrën dhe një karrige buzë detit.

Të shumta kanë qenë komentet e qytetarëve në lidhje me këtë ngjarje të cilët mb ështesnin qytetarin dhe f aktin se deti dhe plazhi nuk kanë pronar. Por përveç tyre, ka ardhur edhe një mesazh pranë r edaksisë sonë nga një person që vetëquhet “pr onar” plazhi nga Vlora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *