March 19, 2023


TIRANË- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha po zhv illon një takim me in telektualë në kuadër të takimeve që l ideri i demokratëve ka nd ërmarrë ditët e fundit. Berisha u ndal dhe tek shp a llja e tij n on gr ata nga SHBA-të duke r ipërsëritur dhe njëherë z otimin e tij se nëse del një pr ovë e vetme ai ikën përgjithmonë nga politika.

“Megjithatë unë vazhdoj të them, një fa kt të vetëm po sollët unë i them mirupafshim politikës dhe çdo vendim tjetër”, tha Berisha. Sali Berisha: Me 20 m aj të 2021, unë në një sallë në këtë hotel kam dalë, s’kisha menduar kurrë se do të sfidoja ndonjëherë s ekretarin e SHBA, kurrë, por m.q.s ai kishte fi rmosur një akt në të cilën unë kisha b indjen ab solute se nuk që ndronte asnjë fa kt, dola dhe i thashë paraqit çdo fakt, përndryshe do të shkoj në gj ykatë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *