March 19, 2023


G azetari Mero Baze ka ir onizuar lëvizjet e fundit të pr esidentit Ilir Meta të pasuar nga p ublikimi i d etajeve të do sjes së tij si ish b ashkëpunëtor i S igurimit të Shtetit.

Me no ta h umori, botuesi i ga zetës “Te mA” shkruan:
“Ky I.M. në vend të ndërronte emrin e tij dhe të shpëtonte nga do sja shkoi ndërroi emrin e partisë”, ir onizon Baze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *