March 23, 2023


Kryetarja e L ëvizjes Socialiste për In tegrim, Monika Kryemadhi, për të cilën ekziston një dѳ sje.
Dosja bën fjalë për blerjen e 13 apa rtamenteve të reja nga Monika Kryemadhi, me një kontratë të vetme. Dy rrogat nuk mbulojnë dot as 10 % të shp enzimeve të tyre mujore.

Nd aj, ins titucionet partnere dyshojnë se Monika ka pa struar një pjesë të parave që ka marr me anë të drejtorëve, duke blerë 13 ap artamente. Mësohet se 13 ap artamentet kanë një si përfaqe totale 1444 m2.

Monika nuk deklaron asnjë shifër se sa k ushtojnë 13 ap artamentet. 13 ap artamentet e reja janë vetëm një pjesë e vogël e p asurisë së Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës. Ata kanë vila, pa llate, ap artamente dhe shuma të madha parash në ba nka brenda e jashtë Shqipërisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *